Hizmetlerimiz


Elektronik destek isteyen firmalara, yapacakları üretimlere özel tasarım yapılmaktadır.

Firmaların isteklerine ve projelerine bağlı olarak sadece PCB layout tasarımı hizmeti vermekteyiz.

Projelerimiz isteğiniz doğrultusunda;

Elinizde bulunan devre şeması kullanılarak baskılı devre (PCB) tasarlanır ve üretime hazır halde size teslim edilir.

Elinizde devre şeması olmayan fakat çalışır haldeki bir devre, birebir aynısı ve hatta üzerinde sizin istekleriniz doğrultusunda yapılmış değişiklikler olan bir kopyası olarak yapılarak üretimde kullanılacak tüm dokümanlar ile birlikte size teslim edilir.

Pcb üretiminde kullanılacak Gerber , Nc Drill dosyalarını oluşturmak.

Pcb dizilirken kullanılacak , otomatik dizgi makinesi koordinatları (Pick and Place).

Yüzey montajlı elemanların lehimlenmesi için hazırlanan elek kalıp (Stencil) bilgileri.

Tasarım sürecindeki projenin altyapısı için bilgi bankasının oluşturulması (Datasheets)

Gerekli tasarım için şema bilgilerinin işlenmesi ve kontrolü

Tasarım süreci

Tasarımı bitmiş projenin çıktılarının alınması

Üretim için S/W kopyalarının oluşturulması

Tasarımı bitmiş projenin komponent sarfiyatı dökümleri (Bomlist.xls )

Üretim için teknik bilgilerin girilmesi ve üreticiyle görüşülerek planlama yapılması